top of page

กำจัดไฝ   / ขี้แมลงวัน
      


   โดยแพทย์   

 
เพื่อการตัดสินใจ

 
**ประกันการรักษา..โดยเก็บซ้ำภายใน 3   เดือน**

nevus treatment by doctor


 ปลอดภัย  ปรึกษาฟรี พร้อมประเมินค่าใช้จ่าย  

เลเซอร์ไฝ   / ขี้แมลงวัน  /ผ่าตัดไฝ
      

mole picture
เหตุผลไม่อยากมีไฝ1.jpg
line
facebook
phone

 
**เลเซอร์ไฝ  เริ่มต้นที่ 500.- 
**ผ่าตัดไฝ เร่ิมต้นที่ 2,500.-

เปิดบริการ.jpg
5.jpg
ภาพก่อน-หลัง การกำจัดไฝ/ขี้แมลงวัน
mole laser
mole operation
mole laser
mole laser
mole laser

ไฝ / ขี้แมลงวัน
      

female-doctor-diagnosing-melanoma-body-female-patient (1).jpg
doctor-diagnosing-melanoma

ไฝ  เป็นเนื้องอกผิวหนังชนิดหนึ่ง เกิดจากการรวมกลุ่มของเซลล์สร้าง                เม็ดสี(Melanocyte) จนเกิดเป็นจุดไฝที่มีสีเข้ม  อาจเป็นสีน้ำตาลหรือดำ และมีลักษณะเรียบหรือนูนก็ได้   (ไฝที่มีลักษณะเรียบ คนไทยเรียกว่า "ขี้แมลงวัน")

            ไฝบางประเภทอาจกลายเป็นมะเร็งผิวหนังได้                                                                             

dangerous mole
dangerous mole
dangerous mole
dangerous mole

สาเหตุไม่ทราบแน่ชัด ไฝที่มีลักษณะต้องเฝ้าระวังว่าจะเป็นมะเร็ง ได้แก่

 1. รูปร่างของไฝไม่สมมาตรกัน

 2. ผิวขรุขระ ไม่เรียบ ขอบเขตไฝไม่สม่ำเสมอ และไม่ชัดเจน

 3. สีของไฝไม่สม่ำเสมอ มีหลายสี เช่น มีทั้งสีดำ สีน้ำตาลในไฝเม็ดเดียวกัน

 4. ขนาดใหญ่กว่า 6 มิลลิเมตร

 5. ไฝที่มีการเปลี่ยนแปลงของสี รูปร่าง ขนาด โตเร็วผิดปกติ หรือมีเลือดออก

หากพบความผิดปกติเหล่านี้แม้เพียง 1 อาการ

ควรรีบพบแพทย์เพื่อทำการตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ

วิธีการกำจัดไฝ

ในการเลือกวิธีกำจัดไฝ แพทย์จะประเมินจากขนาด ชนิด โอกาสเกิดแผลเป็น   หรือ

รอยดำรวมถึงความเสี่ยงในการเป็นมะเร็ง

การกำจัดไฝ มีหลายวิธี

1.ไฝธรรมดา กำจัดได้ด้วยวิธีต่อไปนี้   

 1. กำจัดโดยจี้ด้วยไฟฟ้า  ใช้ไฟฟ้าเข้าไปทำลายเซล์ไฝ โอกาสเกิดแผลเป็นและ รอยดำสูงกว่าการกำจัดไฝด้วยเลเซอร์(ในทงการแพทย์ ปัจจุบันไม่นิยมรักษาด้วยวิธีนี้)            

 2. กำจัดด้วยความเย็น (Liquid nitrogen)  โอกาสเกิดแผลเป็นและรอยดำสูง (ในทางการแพทย์ ปัจจุบันไม่นิยมรักษาด้วยวิธีนี้) 

 3. กำจัดโดยการจี้ด้วยกรด  กรดจะกัดทำลายผิวเกินกว่าบริเวณที่ต้องการรักษา       โอกาสเกิดแผลเป็นและรอยดำสูง (ทางการแพทย์ ปัจจุบันไม่นิยมรักษาด้วยวิธีนี้)

 4.  การผ่าตัดไฝ  เป็นวิธีการที่สามารถกำจัดไฝได้ทั้งไฝขนาดเล็ก และ ไฝขนาดใหญ่ โดยทั่วไปจะทำในไฝขนาดใหญ่และรากลึก และทำในไฝที่ต้องการตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ เพื่อวิเคราะห์ว่าเป็นเซลมะเร็งหรือไม่

 5.   กำจัดไฝด้วยเลเซอร์  เลเซอร์ที่นิยมใช้ในการกำจัดไฝในปัจจุบัน คือ เลเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 laser) จะเป็นเครื่องที่ให้ความร้อนสูง ทำให้ของแข็งเกิดการระเหิดกลายเป็นไอ โดยลำแสงของเลเซอร์ CO2 จะเล็กมาก มีความแม่นยำสูง  ทำให้ สามารถเลือกตำแหน่งที่ต้องการยิงเลเซอร์ได้แบบเฉพาะเจาะจง ไม่มีเลือดออก มีเพียงสะเก็ดแผล ไม่ก่อให้เกิดอันตราย ปลอดภัย แผลเล็ก เหมาะกับไฝที่มีขนาดเล็กถึงปานกลาง โอกาสเกิดแผลเป็นต่ำ   ที่สำคัญต้องได้รับการ รักษาจากแพทย์ผู้มีประสบการณ์

2.กรณีไฝมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็ง แพทย์จะตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ

กำจัดไฝอย่างไรไม่ให้เกิดแผลเป็น

 1. แพทย์จะต้องมีความรู้และประสบการณ์ เกี่ยวกับผิวหนัง เช่น ต้องรู้ว่าไฝที่ต้องการกำจัดอยู่ลึกระดับไหนของผิวหนัง  และต้องรู้ความลึกของผิวหนังที่ควรจะหยุดเลเซอร์ เพื่อไม่ให้เกิดแผลเป็น

 2. แพทย์จะต้องมีความรู้และประสบการณ์ เกี่ยวกับเลเซอร์ เช่น ในการยิงเลเซอร์การเคลื่อนมือจะต้องสม่ำเสมอ หากยิงจุดเดียวนานเกินหรือเคลื่อนมือไม่ทัน จะทำให้จี้ลึกเกินทำให้เกิดเป็นแผลเป็นได้  นอกจากนี้จะต้องตั้งค่าพลังงานที่เหมาะสมกับไฝที่ต้องการกำจัด

 3. เครื่องเลเซอร์ Co2 ที่มีประสิทธิภาพ                                                           

หมายเหตุ: ก่อนการรักษา ควรแจ้งประวัติเกี่ยวกับแผลเป็นแก่แพทย์    เช่น เป็นแผลเป็นง่าย,ประวัติแผลเป็นคีลอยด์

สิ่งที่ควรรู้ก่อนกำจัดไฝ

 1. ควรเลือกกำจัดไฝโดยแพทย์ที่โรงพยาบาล  หรือ  คลินิกเวชกรรม ที่แพทย์มีความรู้และประสบการณ์

 2. กรณีเป็นการกำจัดไฝด้วยเลเซอร์   เลเซอร์ที่นิยมใช้ในการกำจัดไฝในปัจจุบัน คือ เลเซอร์ CO2   มีความแม่นยำสูง  ไม่ก่อให้เกิดอันตราย และโอกาสเกิดแผลเป็นต่ำ

 3. ไม่ควรกำจัดไฝด้วยตนเอง หรือ ด้วยวิธีที่ทางการแพทย์ปัจจุบันไม่นิยม  เพราะมีโอกาสทำให้เกิดแผลเป็น และ รอยดำสูง

ขั้นตอนการกำจัดไฝด้วยเลเซอร์ CO2

 1. ทายาชาทิ้งไว้ประมาณ 45 นาที หรือ ฉีดยาชาบริเวณที่จะทำเลเซอร์

 2. แพทย์ทำการยิงเลเซอร์ ประมาณ 5-30 นาที ขึ้นอยู่กับจำนวนเม็ดไฝ

 3. หลังเลเซอร์จะเป็นแผลขนาดเท่ากับไฝ   พนักงานจะทายาป้องกันการติดเชื้อที่แผล                                                                                          

การดูแลแผลหลังทำเลเซอร์ CO2

 1. ห้ามแผลโดนน้ำประมาณ 48-72 ชั่วโมง

 2. ทายาที่แพทย์จ่ายให้  วันละ 2 ครั้ง เช้า เย็น ติดต่อกันจนกว่าสะเก็ดหลุดหมด

 3. ห้ามแกะ เกาให้สะเก็ดหลุด ควรปล่อยให้สะเก็ดหลุดเอง

 4. ทาครีมกันแดดทุกวันหลังทายา และควรหลีกเลี่ยงแสงแดด

ขั้นตอนการผ่าตัดไฝ (Nevus)

 1. ฉีดยาชาบริเวณไฝ และ ผิวหนังโดยรอบ  รอจนยาชาออกฤทธิ์

 2.  แพทย์ผ่าตัดไฝ  ลงลึกถึงชั้นรากของไฝเพื่อเก็บออกทั้งหมด

 3. ตรวจสอบอีกครั้งว่าตัดไฝออกหมดแล้ว

 4.  เย็บแผล

 5. กรณีไฝมีขนาดใหญ่  แพทย์อาจนัดทำการผ่าตัดมากกว่า 1 ครั้ง

หมายเหตุ:  ถ้าไฝมีความเสี่ยงในการเกิดมะเร็ง   แพทย์จะส่งต่อชิ้นเนื้อไฝที่ผ่าตัดไปตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโดยแพทย์เฉพาะทางด้านชิ้นเนื้อผิวหนัง

การดูแลแผลหลังผ่าตัดไฝ

 1. หลังผ่าตัด อาจยังคงมีอาการชาบริเวณแผลเนื่องจากยาชา  ซึ่งจะค่อย ๆ หายไปภายใน 1-2 ชั่วโมง

 2. หลังผ่าตัด  อาจพบมีเลือดซึมออกมาที่ผ้าก๊อซ  ถ้าเลือดซึมออกมามาก  หรือ ไหลไม่หยุด  ให้รีบกลับมาพบแพทย์

 3. หากมีอาการปวดแผล สามารถรับประทานยาแก้ปวด  พาราเซตามอล      500มก. 1  เม็ด  ทุก4-6 ชั่วโมง**หลีกเลี่ยงการรับประทานยากลุ่มแอสไพริน  หรือ กลุ่ม  NSAIDS

 4.   หลีกเลี่ยงการโดนน้ำ  กรณีต้องการอาบน้ำ ป้องกันโดยปิดแผลด้วยพลาสเตอร์กันน้ำ

 5. รับประทานยาฆ่าเชื้อติดต่อกันทุกวันตามที่แพทย์สั่ง

 6.  มาตัดไหมตามที่แพทย์นัดหมาย  โดยทั่วไปจะนัดตัดไหม  7-14 วัน หลังผ่าตัด   การตัดไหมก่อน หรือ หลัง อาจทำให้แผลที่เย็บไว้ไม่ติด

 7.  กรณีมีไข้ หรือ มีอาการปวด บวม  แดง มีหนองซึมบริเวณที่ผ่าตัด  ให้รีบกลับมาพบแพทย์

แผนที่เอส.jpg
bottom of page