top of page
Tightening

ยกกระชับ (Tightening)

Thermage.jpg

เทคโนโลยีคลื่นวิทยุความถี่สูง จาก USA

ยกกระชับผิว ลดริ้วรอยและชั้นไขมันใต้ผิว 

HIFU

นวัตกรรมยกกระชับผิว ลงลึกถึงชั้น SMAS

โดยใช้คลื่นอัลตราซาวด์ความถี่สูง 

shutterstock_245444587.jpg

เทคโนโลยีคลื่นวิทยุ (Radio Frequency)

กระตุ้นคอลลาเจน ยกกระชับผิว

Thread lifting

“ร้อยไหม” นวัตกรรมความงาม

ยกกระชับ ปรับรูปหน้า โดยไม่ต้องผ่าตัด

Fat Reduction

สลายไขมัน (Fat Reduction)

cool shape

เทคโนโลยีใหม่ Cryolipolysis

"ความเย็นจุดเยือกแข็ง 360 องศา"

สลายไขมัน กระชับสัดส่วน

meso fat

Miracle Beauty นวัตกรรมใหม่จากเกาหลี

กำจัดไขมันส่วนเกิน  กระชับสัดส่วน

bottom of page